An phat khanh

Chọn ngay chiếc xe cho bạn

Cho thuê Morning số sàn nhỏ

Cho thuê Morning số sàn nhỏ, ít xăng sạch sẽ 

10,000,000đ 2014 Số sàn Xe cũ 0 km Trắng
 

Cho thuê xe i10-trắng-2015

Cho thuê xe trọn gói theo tháng 

10,500,000đ 2014 Số sàn Xe cũ 60,000 km Trắng
 

Cho thuê i10-bạc-2015

Cho thuê trọn gói theo tháng 

10,500,000đ 2014 Số sàn Xe cũ 50,000 km Bạc